23/8/13

φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από τη ΝΑSA ... δείχνει δύο μετέωρα (Περσείδες) πάνω από τα Μετέωρα.