26/8/13

Σελήνη Κενής Πορείας / Σεπτέμβριος 2013 / Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

  Σεπτέμβριος 2013 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)

01/9: από 03:06 έως αύριο
02/9χθες έως 03:01
 03/9από 20:52 έως αύριο
04/9: από χθες έως 13:43
05/9δεν έχουμε Σ.Κ/Π
06/9από 13:10 έως 22:12
07/9
δεν έχουμε Σ.Κ/Π
08/9από 23:46 έως αύριο

 
 09/9
από χθες έως 04:44
10/9: από 12:21 έως αύριο
  11/9: από χθες έως 09:36
12/9από 20:08 έως αύριο
13/9: από χθες έως 12:56
14/9
δεν έχουμε Σ.Κ/Π
15/9: από 02:17 έως 15:05

16/9
από 11:19 έως αύριο
17/9:  από χθες έως 16:58
  18/9δεν έχουμε Σ.Κ/Π
19/9: από 14:13 έως 19:58
20/9δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 21/9: από 04:55  έως αύριο
 22/9: από χθες έως 01:33

23/9από 10:13 έως αύριο
24/9: από χθες έως 10:34 
  25/9δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  26/9από 14:21 έως 22:24 
27/9δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
28/9
 δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
  29/9από 10:30 έως 10:57 

30/9
δεν έχουμε Σ.Κ/Π