12/8/13

Τον 15γουστο η όψη Ερμή - Ουρανού !

Η όψη Ερμή - Ουρανού !

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου
Η πολύ ενδιαφέρουσα όψη Ερμή - Ουρανού, 
σχηματίζεται την 15η Αυγούστου ! 

Αλλαγές σε θέματα που σχετίζονται με φιλίες και σχέσεις ! 

Αλλαγή τρόπου σκέψης, διαφορετικές ανάγκες, νέες τοποθετήσεις !