26/8/13

Η Σελήνη 19ημερών (26/08/2013) σε φθίνουσα πορεία ! Στο 1ο δεκαήμερο του Ταύρου !

Η Σελήνη 19ημερών σε φθίνουσα πορεία !

Στο 1ο δεκαήμερο του Ταύρου ! 

(26/08/2013)


από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου
Η Σελήνη στον Ταύρο
(1ο δεκαήμερο)


Σε αντίθεση με τον Κρόνο στις 04:49 

Σε τρίγωνο με τον Πλούτωνα στις 09:30


Σε αντιπαραλληλία με το Βόρειο Δεσμό 11:17
Σε αντίθεση με το Βόρειο Δεσμό 11:17Σε απόσταση 150 μοιρών από την Άφροδίτη 14:08

Σε απόσταση 30 μοιρών από τον Ουρανό 14:48

Σε εξάγωνο με το Δία στις 16:57

Ο Ερμής σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα 02:12
Ο Ερμής σε αντιπαραλληλία με τον Κρόνο 03:59

Η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Ουρανό 20:56

Ο Βόρειος Δεσμός σε ορθή πορεία 11:15


Για να δείτε τη Σελήνη Κενής Πορείας πατήστε 

ΕΔΩ