5/11/15

Αστεροειδείς, μήνας Σκορπιού, από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου