12/11/15

''12'' αστρολογική επιθεώρηση, τεύχος 1.

Από αυτόν τον Δεκέμβρη κοντά σας !!!
Έχω τη χαρά να συμμετέχω με 3 μου άρθρα.