25/11/15

Ερωτοστασία: Ζυγίζοντας τον Έρωτα στη Ζυγαριά της Αφροδίτης.

 "[...] όταν ο εραστής του απουσιάζει, 
με τον ίδιο τρόπο ποθεί και ποθείται, 
αφού τον κατέχει ο Aντέρωτας, 
που είναι η αντανάκλαση -μέσα στην ψυχή του- 
του έρωτα που εισπράττει από τον εραστή."
Πλάτων, Φαίδρος 255d-e