29/11/15

Σελήνη Κενή Πορείας Δεκέμβριος 2015


Σελήνη Κενή Πορείας
Δεκέμβριος 2015 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. (Γενικότερα, όταν η Σελήνη δεν κάνει όψη ή όψεις με  Πλανήτη, βρίσκεται σε φάση κενή πορείας). Είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε (εφόσον δεν είναι επείγον): Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις. (Οτιδήποτε δηλαδή, θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα)*


                                                         *(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)


1 Δεκεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
Δεκεμβρίου: από 05:09 έως 12:09
Δεκεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
Δεκεμβρίου: από 06:59 έως αύριο
Δεκεμβρίου: από χθες έως 00:34
Δεκεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Δεκεμβρίου: από 04:03 έως 13:26
Δεκεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
Δεκεμβρίου: από 08:39 έως αύριο
 10 Δεκεμβρίου: από χθες έως 00:25
 11 Δεκεμβρίου: από 18:06 έως αύριο
12 Δεκεμβρίου: από χθες έως 08:46
 13 Δεκεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π

 14 Δεκεμβρίου: από 01:07 έως 14:59
 15 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 16 Δεκεμβρίου: από 09:17 έως 19:45
17 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
18 Δεκεμβρίου: από 17:14 έως 23:26
 19 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 20 Δεκεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π

 21 Δεκεμβρίου: από 00:01 έως 02:13
 22 Δεκεμβρίου: από 16:26 έως αύριο
 23 Δεκεμβρίου: από χθες έως 04:31
 24 Δεκεμβρίου: από 22:04 έως αύριο 
 25 Δεκεμβρίου: από χθες έως 07:26
 26 Δεκεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
27 Δεκεμβρίου: από 05:36 έως 12:31

 28 Δεκεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 29 Δεκεμβρίου: από 19:38 έως 20:58
 30 Δεκεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 30 Δεκεμβρίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π