4/11/15

Σελήνη Κενή Πορείας Νοέμβριος 2015


Σελήνη Κενή Πορείας
Νοέμβριος 2015 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. (Γενικότερα, όταν η Σελήνη δεν κάνει όψη ή όψεις με  Πλανήτη, βρίσκεται σε φάση κενή πορείας). Είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε (εφόσον δεν είναι επείγον): Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις. (Οτιδήποτε δηλαδή, θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα)*


                                                         *(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)


1 Νοεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π

2 Νοεμβρίου: από 05:35 έως 17:48
3 Νοεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
4 Νοεμβρίου: από 03:46 έως αύριο
5 Νοεμβρίου: από χθες έως 04:22
6 Νοεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
7 Νοεμβρίου: από 14:47 έως 17:14
8 Νοεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π

9 Νοεμβρίου: από 04:42 έως αύριο
 10 Νοεμβρίου: από χθες έως 06:02
 11 Νοεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
12 Νοεμβρίου: από 16:54 έως 17:14
 13 Νοεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 14 Νοεμβρίου: από 05:18 έως αύριο
 15 Νοεμβρίου: από χθες έως 02:21

 16 Νοεμβρίου: από 22:53 έως αύριο
17 Νοεμβρίου: από χθες έως 09:24
18 Νοεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 19 Νοεμβρίου: από 10:19 έως 14:21
 20 Νοεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 21 Νοεμβρίου: από 15:23 έως 17:12
 22 Νοεμβρίου: από 21:16 έως αύριο

 23 Νοεμβρίου: από χθες έως 18:26
 24 Νοεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 25 Νοεμβρίου: από 03:26 έως 19:15
 26 Νοεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
27 Νοεμβρίου: από 05:35 έως 21:27
 28 Νοεμβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 29 Νοεμβρίου: από 14:46 έως αύριο

 30 Νοεμβρίου: από χθες έως 02:47