9/2/15

''Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ'' 9/02/15

''Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ''  
Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Ε π έ κ τ α σ η ...

Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ...

Π ρ ο σ π ά θ ε ι α ...

Ε π ί τ ε υ ξ η  Σ τ ό χ ω ν ...

Ψ υ χ ο λ ο γ ι κ έ ς  Δ ι ε ρ γ α σ ί ε ς ...


  

Μήνας: Υδροχόου

Κυβερνήτης: Ουρανός (Κρόνος)

Κοσμικός Κυβερνήτης: 11 ου οίκου

 Ζώδιο του Αέρα, Σταθερό, Αρσενικό

Δεκαήμερα: Ουρανός (Κρόνος) - Ερμής - Αφροδίτη

Λέξεις Κλειδιά: Αμφισβήτηση, Αντίδραση, Επανάσταση,
Πρωτοτυπία, Κατακερματισμός, Αλλαγή, Έκπληξη, Αντίδραση, Εφεύρεση

Σύμβολο: Τα κύματα, σύμβολα της διαρκούς κίνησης (ροής), που χάνεται στο άπειρο

Κίνητρο:
 Γνησιότητα και δίψα για γνώση

Αποστολή: Υπέρβαση του παλιού, ''ανακαίνιση'' του κόσμου
Η λ ι α κ ό ς  Δ ρ ό μ ος

Ανατολή Ηλίου:
 07:22


Δύση Ηλίου:
 17:57


(κάντε κλικ στο χάρτη)

Σελήνη στο ζώδιο του Ζυγού 20 ημ.

Σ.Κ/Π από 13:58 έως αύριο

Σύμβουλος Ολιστικής Αστρολογίας


© 2009 - 2015: Ουρανοκατέβατοι