18/2/15

''Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ'' 18/2/2015

''Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ''  
Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Ε κ π λ ή ξ ε ι ς ...

Κ α λ ή   Π ρ ό θ ε σ η ...

Ε π ε κ τ α τ ι κ έ ς  Κ ι ν ή σ ε ι ς  ...

Δ ρ ο μ ο λ ό γ η σ η   Ν έ ω ν  Π ρ ο τ ύ π ω ν ...

  

Μήνας: Υδροχόου

Κυβερνήτης: Ουρανός (Κρόνος)

Κοσμικός Κυβερνήτης: 11 ου οίκου

 Ζώδιο του Αέρα, Σταθερό, Αρσενικό

Δεκαήμερα: Ουρανός (Κρόνος) - Ερμής - Αφροδίτη

Λέξεις Κλειδιά: Αμφισβήτηση, Αντίδραση, Επανάσταση,
Πρωτοτυπία, Κατακερματισμός, Αλλαγή, Έκπληξη, Αντίδραση, Εφεύρεση

Σύμβολο: Τα κύματα, σύμβολα της διαρκούς κίνησης (ροής), που χάνεται στο άπειρο

Κίνητρο:
 Γνησιότητα και δίψα για γνώση

Αποστολή: Υπέρβαση του παλιού, ''ανακαίνιση'' του κόσμου
Η λ ι α κ ό ς  Δ ρ ό μ ος

Ανατολή Ηλίου:
 07:12


Δύση Ηλίου:
 18:07(κάντε κλικ στο χάρτη)

Σελήνη στο ζώδιο του Υδροχόου 29 ημ.

Δεν έχουμε Σ.Κ/Π 

Σύμβουλος Ολιστικής Αστρολογίας


© 2009 - 2015: Ουρανοκατέβατοι