11/2/15

Ορθόδρομος Ερμής (στην 1,18 του Υδροχόου), 11/2/2015 (χάρτης)