22/3/18

Ο διάσημος της Ημέρας: ''Robert Andrews Millikan'' 22/3

 Robert Andrews Millikan


 Πειραματικός φυσικός που τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1923 για τη μέτρηση του πάνω στο στοιχειώδες φορτίο
του ηλεκτρονικού ρεύματος & φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.  

Το 1909 Millikan ξεκίνησε μια σειρά πειραμάτων για να καθορίσει το ηλεκτρικό φορτίο που φέρεται από ένα μόνο ηλεκτρόνιο. Ξεκίνησε μετρώντας την πορεία των φορτισμένων σταγονιδίων νερού σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το φορτίο στα σταγονίδια είναι ένα πολλαπλάσιο του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου, αλλά το πείραμα δεν ήταν αρκετά ακριβές για να είναι πειστικό. Απέκτησε πιο ακριβή αποτελέσματα το 1910 με το διάσημο πείραμα πετρελαίου-σταγόνα στο οποίο αντικατέστησε το νερό 
(το οποίο τείνει να εξατμιστεί πολύ γρήγορα) με λάδι.
Από το 1921 έως το 1945 ήταν πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
της Καλιφόρνια.