22/3/18

21 & 22 Μαρτίου! Παγκόσμια ημέρα Ποίησης & Νερού!


Παγκόσμια ημέρα Ποίησης & Νερού


(το ίδιο είναι ... :)

Η ροή και το συναίσθημα, είναι το ίδιο και το αυτό!