26/3/18

Ανάδρομοι Πλανήτες 2018

 

Ανάδρομοι Πλανήτες 2018


Ανάδρομος Ερμής

1. Από 3 Δεκεμβρίου, έως 23 Δεκεμβρίου 2017 
 29,18 του Τοξότη έως 13,00 του Τοξότη
Ζώνη αναδρομής: είσοδος 15/11/17 & έξοδος 10/1/2018
2. Από 23 Μαρτίου, έως 15 Απριλίου 2018
16,54 του Κριού έως 4,46 του Κριού
Ζώνη αναδρομής: είσοδος 9/3/18 & έξοδος 3/5/2018
3. Από 26 Ιουλίου, έως 19 Αυγούστου 2018  
από 23,27 του Λέοντα έως την 11,31 του Λέοντα
Ζώνη αναδρομής: είσοδος 7/7/18 & έξοδος 2/9/2018
4. Από 17 Νοεμβρίου, έως  6 Δεκεμβρίου 2018
από 13,29 του Τοξότη έως την 27,16 μοίρα του Σκορπιού
Ζώνη αναδρομής: είσοδος 29/10/18 & έξοδος 24/12/2018

Ανάδρομη Αφροδίτη

Από 5 Οκτωβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2018
από 10,50 του Σκορπιού έως  25.14 του Ζυγού
Ζώνη αναδρομής: είσοδος 3/9/18 & έξοδος 10/1/2018
Ανάδρομος 'Αρης

Από 26 Ιουνίου έως 27 Αυγούστου 2018
από 9,13 του Υδροχόου έως  28.36 του Αιγόκερω
Ζώνη αναδρομής: είσοδος 12/5/18 & έξοδος 9/10/2018Ανάδρομος Δίας

Από 9 Μαρτίου έως 10 Ιουλίου 2018
από 23,13 του Σκορπιού έως 13.20 του Σκορπιού
Ζώνη αναδρομής: είσοδος 12/12/18 & έξοδος 7/10/2018
Ανάδρομος Κρόνος

Από 18 Απριλίου έως 6 Σεπτεμβρίου 2018
από 9,08 του Αιγόκερω έως  2.32 του Αιγόκερω
Ζώνη αναδρομής: είσοδος 10/1/18 & έξοδος 12/12/2018

Ανάδρομος Ουρανός

 Από Αυγούστου 2017 έως Ιανουαρίου 2018
 από 28,31 Κριού έως  24,34  του Κριού
Ζώνη αναδρομής: είσοδος 16/4/17 & έξοδος 19/4/2018


 Από 7 Αυγούστου 2018 έως 6 Ιανουαρίου 2019
 από 28,32 Κριού έως  24,34  του Κριού
Ζώνη αναδρομής: είσοδος 20/4/18 & έξοδος 23/4/2018
Ανάδρομος Ποσειδώνας

 Από  19 Ιουνίου  έως  25 Νοεμβρίου 2018
 από  16,29  Ιχθύων έως 13,41 των Ιχθύων
Ζώνη αναδρομής: είσοδος 26/2/18 & έξοδος 16/3/2019
Ανάδρομος Πλούτωνας

Από  22 Απριλίου έως 1 Οκτωβρίου 
2018
από 21,17 Αιγόκερω έως 18,45  Αιγόκερω
Ζώνη αναδρομής: είσοδος 31/12/17 & έξοδος 21/1/2019

   Σημείωση: 
Το τι σημαίνουν σε τελικό επίπεδο οι πλανήτες,