28/3/18

Ο διάσημος της Ημέρας: ''John Amos Comenius'' 28/3

John Amos Comenius

 φιλόσοφος , παιδαγωγός και θεολόγος


Θεωρείται πατέρας της σύγχρονης εκπαίδευσης. Ήταν από τους πρώτους υπέρμαχους της παγκόσμιας παιδείας, μια ιδέα την οποία ανέφερε στο έργο του Didactica Magna (Μεγάλη Διδακτική). Ήταν ο πρωτοπόρος που εισήγαγε (για πρώτη φορά) τα εικονογραφημένα εγχειρίδια, γραμμένα στη μητρική γλώσσα αντί για Λατινικά. 

Εφάρμοσε τη διδασκαλία, βασισμένη στη φυσική σταδιακή ανάπτυξη, (από απλές σε πιο ολοκληρωμένες έννοιες). Υποστήριξε τη δια βίου μάθηση και ανέπτυξε τη λογική σκέψη.

Υποστήριξε την ιδέα των ίσων ευκαιριών για τα φτωχά παιδιά, αλλά &  βοήθησε την πρόσβαση των γυναικών στη μόρφωση - εκπαίδευση.