23/9/16

Η Σκέψη της Ημέρας !
''Μην κάνετε ποτέ έναν Καρκινο να στεναχωριέται μετά τις 4.30 am, γιατί το Kριαρι που έχει μέσα του, θα του βράσει το νερό κ αντε μετά να κοιμηθεί ερμηνιατικα του φευγάτου ανάδρομου ! '' 

:P

Μαρία Κολλιού