21/9/16

Η σκέψη της ημέρας !


''Do you/?..... Or Think ...?''