10/9/16

Έκθεση 10 έως 18 Σεπτεμβρίου στην Παραλία Χαλκίδας. ''Σύλλογος των Εν Χαλκίδι Κυμαίων''