22/4/14

Προσοχή παρακαλώ αυτές τις ημέρες προσοχή ... στην οδήγηση παρακαλώ !!! (Είτε πραγματική είτε συμβολική).

Προσοχή παρακαλώ αυτές τις ημέρες προσοχή ... 

στην οδήγηση παρακαλώ !!! (Είτε πραγματική είτε συμβολική).


Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου