28/4/14

Η σκέψη της ημέρας !Το βλέμμα και η αίσθηση της όμορφης θέσης … διαμορφώνουν πεδία, που εμπλουτίζουν τη δομή του γίγνεσθαι … Με τρόπο, που το άκουσμα αναμιγνύει τη σύνθεση … και αναμοχλεύει συναρπάζοντας ποικιλοτρόπως ! 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου