25/4/14

Σελήνη Κενής Πορείας, Μαίος 2014, Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

Μάιος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)
01 Μαΐου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
02  Μαΐου από 02:32 έως αύριο
 03  Απριλίουαπό χθες έως 09:13
04  Μαΐου:δεν έχουμε Σ.Κ/Π

05  Μαΐουαπό 11:46 έως 20:55
06 Μαΐουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
07  Μαΐουαπό 13:50 έως αύριο
08  Μαΐου:από χθες έως 09:24
  09  Μαΐουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
10  Μαΐου από 01:08 έως 20:19
11  Μαΐουδεν έχουμε Σ.Κ/Π

12  Μαΐουαπό 03:51 έως αύριο
13  Μαΐουαπό χθες έως 04:07
14  Μαΐου: από 22:16 έως αύριο
15  Μαΐουαπό χθες έως 08:44
16  Μαΐουαπό 10:43 έως αύριο
17  Μαΐου από χθες έως 11:12
  18  Μαΐουδεν έχουμε Σ.Κ/Π

19  Μαΐουαπό 10:02 έως 12:58
20  Μαΐουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 21  Μαΐου: από 01:21 έως 15:18
 22  Μαΐου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
23  Μαΐουαπό 09:25 έως 19:01
24  Μαΐου δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  25  Μαΐουαπό 18:58 έως αύριο

  26  Μαΐουαπό χθες έως 00:28
27  Μαΐουαπό 12:10 έως αύριο 
28  Μαΐουαπό χθες έως 07:47
29  Μαΐου:από 12:59 έως αύριο
30  Μαΐουαπό χθες έως 17:13
31  Μαΐουδεν έχουμε Σ.Κ/ΠΔείτε ακόμα: