3/4/14

Η σκέψη της ημέρας
Όταν η γνώση ξεπερνάει  το φράγμα ...

της συνειδητής περιπλοκής,


τότε το εσωτερικό γίγνεσθαι ...

ενσωματώνει την Ακέραια σύσταση του Είναι !Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου