3/4/14

Το ΄΄πόρισμα΄΄ του Έσω …
Το ΄΄πόρισμα΄΄ του Έσω … 

τονίζει την θέση του έχοντος ! Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου