5/8/15

Οξύμωρο το σημερινό σχήμα ! Αφροδίτη σύνοδο Δίας, Αφροδίτη, τετράγωνο Κρόνος ! (χάρτης)

Οξύμωρο το σημερινό σχήμα !
Αφροδίτη σύνοδο Δίας,
Αφροδίτη, τετράγωνο Κρόνος !