22/8/15

Η σκέψη της ημέρας !"Όπως στη γη υπάρχουν τα ποτάμια, έτσι και στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν τα αγγεία
και όπως στο σύμπαν υπάρχουν οι κινήσεις των πλανητών , έτσι και στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν οι μεσημβρινοί "