13/7/15

Θυμίζω ότι η σημερινή προ συμφωνία ...

Θυμίζω ότι η σημερινή προ συμφωνία, έκλεισε στην ίδια μοίρα που έγινε η απόσβεση του Γερμανικού χρέους !

Τι εννοώ με αυτό; ο Άρης σήμερα (+-), πάει να υπερκαλύψει την 14η μοίρα !!! ¨Οπως δηλαδή και στο τετράγωνο τότε.......... Άρα θα ολοκληρωθεί μέχρι και την συγκλίνουσα όψη με Ουρανό; Πάμε για 20 με 25 Ιουλίου; 

Με τέτοια αντίθεση (Άρη Πλούτωνα) και τετράγωνο που επέρχεται ακριβείας με Ουρανό, πόσο και σε ποιόν βαθμό θα μπορούσαν να ενταθούν οι συνθήκες;

Ο Θεός βοηθός....

Κ.Β