3/5/14

Όψεις ενδεχόμενων εντάσεων … !
Όψεις ενδεχόμενων εντάσεων … ! Προσοχή στην επικοινωνία και στις 

συναισθηματικές φορτίσεις … ! Η πολύ δυνατή και ενεργή πυροδότηση της Σελήνης

 από το ζώδιο του Καρκίνου, ενισχύει τον άξονα του παρορμητικού σταυρού, με την

 ήδη συμπλοκή Πλούτωνα, Ουρανού, Άρη, Δία και βεβαίως της Σελήνης. Για το

 επόμενες κυρίως 14 με 16 ώρες, αναμιγνύει συναισθήματα και απωθημένα, 

σε βαθμό υψίστης ΄΄σημασίας΄΄ ! 

Προσοχή λοιπόν, … στα λόγια που θα ξεστομίσετε … 

... σκεφτείτε καλά πριν να απαντήσετε…… 

Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου