27/5/14

Σελήνη Κενής Πορείας Ιούνιος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

Ιούνιος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)
01 Ιουνίου: από 09:32 έως αύριο
02  Ιουνίου από χθες έως 04:43
 03  Ιουνίουαπό 17:41 έως αύριο
04  Ιουνίουαπό χθες έως 17:20
05  Ιουνίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
06 Ιουνίουαπό 12:13 έως αύριο
07 Ιουνίουαπό χθες έως 05:01
08  Ιουνίου:από 22:47 έως αύριο

  09 Ιουνίουαπό χθες έως 13:38
10  Ιουνίου δεν έχουμε Σ.Κ/Π
11  Ιουνίουαπό 05:21 έως 18:23
12  Ιουνίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
13  Ιουνίουαπό 07:11 έως 20:04
14  Ιουνίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
15  Ιουνίουαπό 09:35 έως 20:27

16  Ιουνίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
17  Ιουνίου από 21:07 έως 21:26
  18  Ιουνίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
19  Ιουνίουαπό 22:05 έως αύριο
20  Ιουνίουαπό χθες έως 00:26
 21  Ιουνίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 22 Ιουνίου: από 01:24 έως 06:03

23  Ιουνίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
24  Ιουνίου από 04:49 έως 14:05
  25  Ιουνίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
  26  Ιουνίουαπό 14:56 έως αύριο
27  Ιουνίουαπό χθες έως 00:05 
28  Ιουνίου:δεν έχουμε Σ.Κ/Π
29  Ιουνίου:από 04:02 έως 11:43

30  Ιουνίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
Δείτε ακόμα: