27/5/14

Η σκέψη της ημέρας

Παζλ, σκέψεις, βιώματα … που εμπεριέχουν πολυποίκιλες διαμορφωμένες συνθήκες,

 αλλαγές … που εκδηλώνονται λόγω της προϋπάρχουσας διεργασίας, αναμοχλεύουν

 ΄΄κυκλώματα΄΄ που διαφέρουν ως προς την ποιότητα εκδήλωσης των … !  


Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου