27/2/14

Σελήνη Κενής Πορείας Μάρτιος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

Μάρτιος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)


01 Μαρτίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
02 Μαρτίου από 13:04 έως 17:40

 03 Μαρτίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
04 Μαρτίου:από 19:31 έως 21:12
05 Μαρτίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
06 Μαρτίουαπό 15:55 έως αύριο
07 
Μαρτίουαπό χθες έως 04:37
08 Μαρτίου:δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  09 Μαρτίουαπό 09:53 έως 15:33

10 Μαρτίου δεν έχουμε Σ.Κ/Π
11 Μαρτίουαπό 21:50 έως αύριο
12 Μαρτίουαπό χθες έως 04:09
13 Μαρτίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
14 
Μαρτίουαπό 09:24 έως 16:17
15 Μαρτίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
16 Μαρτίουαπό 19:08 έως αύριο

17 Μαρτίου από χθες έως 02:46
  18 Μαρτίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
19 Μαρτίουαπό 03:07 έως 11:13
20 Μαρτίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 21 Μαρτίου: από 05:12 έως 17:39
 22 Μαρτίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
23 Μαρτίουαπό 12:40 έως 22:03


24 Μαρτίου δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  25 Μαρτίουαπό 14:35 έως αύριο
  26 Μαρτίουαπό χθες έως 00:39
27 Μαρτίουαπό 15:13 έως αύριο 
28 
Μαρτίουαπό χθες έως 02:10
29 Μαρτίουαπό 15:44 έως αύριο
30 Μαρτίουαπό χθες έως 04:54
31 Μαρτίουαπό 23:07 έως αύριο

Δείτε ακόμα: