20/4/13

Αστρολογικό ουρανόγραμα της στιγμής Τροπικός ζωδιακός & Αστρικός ζωδιακός !


Αστρολογικό ουρανόγραμα της στιγμής


Τροπικός ζωδιακός !


Αστρικός ζωδιακός !

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου