8/4/13

Φεστιβάλ Αστρολογίας και ευεξίας ! Κυριακή 7 Απριλίου 2013. Επίσκεψη στο περίπτερο του Βασίλη Παπαδολιά.


Φεστιβάλ Αστρολογίας και ευεξίας ! Κυριακή 7 Απριλίου 2013. 
Επίσκεψη στο περίπτερο του Βασίλη Παπαδολιά.