28/12/12

Σελήνη κενής πορείας Ιανουάριος 2013

Σελήνη κενής πορείας
  Ιανουάριος 2013

 


Από την Κωνσταντίνα ΒλαχοπούλουΚενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.

(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)

01/1: από χθες έως 19:35
02/1:  δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
03/1: από 14:15 έως αύριο 
04/1: από χθες έως 03:11
05/1:  δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
06/1: από 01:13 έως 08:09
   
07/1 από 13:31 έως αύριο 
08/1: από χθες έως 10:28 
09/1: 04:28 έως αύριο 
10/1: από χθες έως 10:54 
11/1: από 21:44 έως αύριο 
12/1: από χθες έως 11:0
13/1:  από 10:37 έως αύριο 

14/1: από χθες έως 12:49 
15/1: δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
16/1:  από 13:32 έως 18:07 
17/1:  δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
18/1:  δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
19/1: από 02:40 έως 03:36 
20/1: από 20:16 έως αύριο

21/1: χθες έως 16:04 
22/1: δεν έχουμε Σ.Κ/Π  
23/1: από 13:42 έως αύριο 
24/1: χθες 05:00 
25/1: από 22:35 έως αύριο 
26/1: χθες - 16:20 
27/1:   δεν έχουμε Σ.Κ/Π

28/1: από 18:59 έως αύριο 
29/1: χθες έως 01:27 
30/1: δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
31/1: από 03:59 έως 08:36