21/12/12

1η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ