9/12/12

16ο ετήσιο συνέδριο του EUROTAS τον Οκτώβριο του 2014 στην Κρήτη.

 
Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ, το Ελληνικό Σωματείο για την Υπερπροσωπική Ψυχολογία και Έρευνα (Hellenic Association for Transpersonal Psychology & Research - 'Synthesis'), με κύριο στόχο του την εισαγωγή και εφαρμογή στην Υπερπροσωπική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία. Συνεργάζεται με το IRETT, το Γαλλικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υπερπροσωπικής Ψυχοθεραπείας και είναι μέλος του EUROTAS Ευρωπαϊκού Σωματείου Υπερπροσωπικής Ψυχολογίας.

Διοργανώνει το 16ο ετήσιο συνέδριο του EUROTAS τον Οκτώβριο του 2014 στην Κρήτη.

Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ ανακοινώνει ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Υπερπροσωπική Ψυχοθεραπεία.

Η διδακτέα ύλη είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι θεραπευτές που επιθυμούν, να λάβουν πιστοποίηση και παραλαβή βεβαίωσης Υπερπροσωπικού Ψυχοθεραπευτή από το EUROTAS (European Association for Transpersonal Psychology).

Η συνολική εκπαίδευση η οποία θα πραγματοποιηθεί από κορυφαίους Ευρωπαίους εισηγητές στον χώρο  της Υπερπροσωπικής Προσέγγισης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
• Θεωρία της Υπερπροσωπικής Ψυχολογίας
• Εμπειριακή δουλειά με διδακτική ανατροφοδότηση
• Τεχνική Holotropic αναπνοής (Stanislav Grof)
• Αυτοσυγκέντρωση
• Θεραπεία Αναδρομής
• Ψυχοανοσολογία
• Το Mandala της ύπαρξης
• Shamanic drumming
• Δουλεύοντας με το σώμα

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης θα υπάρχει εποπτεία στο τελικό στάδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της «ΣΥΝΘΕΣΙΣ» στο www.transpersonal.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:
Παπαντωνάκη Θεοδώρα
Διοργάνωση/Σεμιναρίων Εκδηλώσεων
Κιν:+30 6936 527.527
Mail: dopapado@hotmail.comΔροσοσταλίδα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (www.drosostalida.com)
Παραλία Κάντιας, Τ.Θ 20, 21060 Ναύπλιο, Τηλ. 27520-93030, Fax 27520-93031Επιλέγει η Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου