1/12/14

Οι συντμήσεις OMG, LOL, FYI επίσημες πλέον στο Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης

Όσοι ασχολούνται με τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter, σελίδες που προβάλλουν αμέτρητα βίντεο (YouTube, Vimeo, κ.λπ.) που επιτρέπουν σχολιασμό στο κάθε ένα από αυτά, σίγουρα θα έχουν χρησιμοποιήσει ή τουλάχιστον συναντήσει μερικές από τις συντμήσεις αγγλικών φράσεων όπως οι OMG, LOL και FYI μεταξύ άλλων. Αυτά όσο αφορά στις νεότερες ηλικίες που ασχολούνται με το Διαδίκτυο. 

Για τις λίγο πιο μεγάλες ηλικίες που κι αυτές ασχολούνται με το Internet, λόγω ηλικίας όμως η ενασχόληση ξεκίνησε πιο πριν στον χρόνο, οι παραπάνω συντμήσεις χρησιμοποιούνταν όχι σε τέτοιες ιστοσελίδες (καθώς δεν υπήρχαν), αλλά εν γένει στη σύνταξη μικρών κειμένων (λόγω περιορισμών στο πλήθος των γραμμάτων). Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, το γεγονός, ότι η μεγαλύτερη χρήση αυτών των συντμήσεων από μεγάλο αριθμό ανθρώπων (μεγαλύτερο από αυτόν των χρηστών Διαδικτύου) ξεκίνησε από τα μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων (SMS) στα μέσα της δεκαετίας των 90s, αφού -ακόμα και μέχρι σήμερα- ένα μήνυμα SMS δεν επιτρέπει κείμενο μεγαλύτερο των 160 χαρακτήρων (χαρακτήρας μπορεί να είναι είτε γράμμα είτε σύμβολο ή αριθμός). Αν λάβουμε υπ' όψιν ότι μόνο το 2009 εστάλησαν περίπου 4,1 δισεκατομμύρια SMS (αναλογία 17 μηνύματα ανά χρήστη παγκοσμίως), τότε καταλαβαίνουμε ότι η χρήση των συντμήσεων φράσεων είναι καθημερινή. Πλέον οι συντμήσεις OMG, FYI, LOL αναγνωρίζονται επίσημα ως φράσεις από το Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης. 

Για όσους τις συναντούν πρώτη φορά στο παρόν κείμενο, να ενημερώσουμε τι σημαίνουν: OMG - Oh my God / Gosh (οχ Θεέ μου), FYI - For Your Information (για τη δική σας/σου πληροφόρηση), LOL - Laughing out Loud (γελάω βροντόφωνα). Πιο πάνω αναφέραμε ότι οι συντμήσεις άρχισαν να χρησιμοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, είτε αυτός λέγεται υπολογιστές και Διαδίκτυο είτε λέγεται κινητά τηλέφωνα και μηνύματα SMS. Πέρα για πέρα λάθος! Η πρώτη χρήση της σύντμησης OMG μας γυρνάει πίσω στον χρόνο σχεδόν 100 χρόνια (!) καθώς έγινε μέσα σε ένα προσωπικό ταχυδρομικό γράμμα το 1917, η σύντμηση LOL χρησιμοποιούνταν το 1960 αλλά με διαφορετική ερμηνεία (Little Old Lady - ηλικιωμένη κυρία) και τέλος, η σύντμηση FYI απαντάται στη διάλεκτο των επιχειρήσεων από το 1941...