10/7/14

Πανσέληνος Ιουλίου

δεν θα την έλεγες και μια εύκολη Πανσέληνο. 

Μα υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον .... που θα 

μπορούσε να φέρει αλλαγές ουσιαστικής σημασίας ! 


Αρκεί να γίνει το βήμα ...



Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου