12/7/14

Πανσέληνος στον άξονα Καρκίνου - Αιγόκερω
Πανσέληνος σήμερα στην 20,03 του Αιγόκερω.

Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Πλούτωνα, και σε αποκλίνουσα όψη τετραγώνου με τον Ουρανό.

Στις 13 του μήνα, ο Ερμής επανέρχεται στις 7:45 στο ζώδιο του Καρκίνου.

Στις 16 του μήνα στις 13:30, ο Δίας εισέρχεται στο ζώδιο του Λέοντα. Την ίδια περίοδο, ο Ερμής επανέρχεται στη μοίρα της αναδόμησης του.

Τα γεγονότα θα πάρουν μια άλλη χροιά…

μέχρι τότε … ας είμαστε συνειδητοί !


Καλό Σ.Κ


Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου