18/7/14

Στροβιλίσου ... από την Κατερίνα Μαγουνάκη

Στροβιλίσου
Στροβιλίσου κι άνοιξε φτερά.

Στη μουσική της ζωής εσύ είσαι ο χορευτής !