10/2/13

Και μετά σου λένε ..... οτι δεν είμαστε δα και το κέντρο του κόσμου :)

Και μετά σου λένε ..... οτι δεν 
είμαστε δα και το κέντρο του κόσμου :)