25/2/13

Πανσέληνος 25/2/2013 (χάρτης)

Πανσέληνος στον άξονα Παρθένου - Ιχθύων
(7,24 της Παρθένου)


Τροπικός Ζωδιακός

 Αστρικός Ζωδιακός