16/2/18

Ο διάσημος της Ημέρας: ''Reinhold Ebertin'' 16/2

αστρολόγος, συγγραφέας, εκπαιδευτικός, 
εκδότης & υπεύθυνος ανάπτυξης της ''Cosmobiology''
Ο Ebertin χρησιμοποίησε την έρευνα για τα αστρολογικά ''midpoints'' του σχολικού επιθεωρητή του Αμβούργου και του αστρολόγου Alfred Witte. (δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1928 στο Regelwerk für Planetenbilder τ. Witte).