13/2/18

Ο διάσημος της Ημέρας: ''Max Horkheimer'' 14/2

Max Horkheimer

Φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, θεωρητικός του Μαρξισμού, ιδρυτής και πρωτοπόρος στοχαστής της «Κριτικής θεωρίας» 
(ή γενικότερα, ιδρυτικό μέλος της Σχολής της Φρανκφούρτης).