1/6/16

Σελήνη Κενή Πορείας Ιούνιος 2016Σελήνη Κενή Πορείας
Ιούνιος 2016 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. (Γενικότερα, όταν η Σελήνη δεν κάνει όψη ή όψεις με  Πλανήτη, βρίσκεται σε φάση κενή πορείας). Είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε (εφόσον δεν είναι επείγον): Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις. (Οτιδήποτε δηλαδή, θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα)*


                                                         *(Η ανάλυση & σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)Σ/Κ/Π: Ιούνιος 2016

Τετάρτη 01 Ιουνίου: 
από 18:42 έως αύριο

Πέμπτη 02 Ιουνίου: 
από χθες έως 05:46

Παρασκευή 03 Ιουνίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Σάββατο 04 Ιουνίου: 
από 02:02 έως 06:01


Κυριακή 05 Ιουνίου: 
από 19:47 έως αύριο

Δευτέρα 06 Ιουνίου: 
από χθες έως 06:41

Τρίτη 07 Ιουνίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Τετάρτη 08 Ιουνίου: 
από 03:18 έως 09:47

Πέμπτη 09 Ιουνίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Παρασκευή 10 Ιουνίου: 
από 10:14 έως 16:46

Σάββατο 11 Ιουνίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π


Κυριακή 12 Ιουνίου: 
από 17:47 έως αύριο

Δευτέρα 13 Ιουνίου: 
από χθες έως 03:33

Τρίτη 14 Ιουνίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Τετάρτη 15 Ιουνίου: 
από 10:00 έως 16:18

Πέμπτη 16 Ιουνίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Παρασκευή 17 Ιουνίου: 
από 16:52 έως αύριο

Σάββατο 18 Ιουνίου: 
από χθες έως 04:34


Κυριακή 19 Ιουνίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Δευτέρα 20 Ιουνίου: 
από 14:02 έως 14:55

Τρίτη 21 Ιουνίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Τετάρτη 22 Ιουνίου: 
από 11:57 έως 23:08

Πέμπτη 23 Ιουνίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Παρασκευή 24 Ιουνίου: 
από 18:48 έως αύριο

Σάββατο 25 Ιουνίου: 
από χθες έως 05:30


Κυριακή 26 Ιουνίου: 
από 22:55 έως αύριο

Δευτέρα 27 Ιουνίου: 
από χθες έως 10:08

Τρίτη 28 Ιουνίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Τετάρτη 29 Ιουνίου: 
από 10:46 έως 13:03

Πέμπτη 30 Ιουνίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π