3/5/16

Σελήνη Κενή Πορείας Μάιος 2016

Σελήνη Κενή Πορείας
Μάιος 2016 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. (Γενικότερα, όταν η Σελήνη δεν κάνει όψη ή όψεις με  Πλανήτη, βρίσκεται σε φάση κενή πορείας). Είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε (εφόσον δεν είναι επείγον): Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις. (Οτιδήποτε δηλαδή, θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα)*
                                                         *(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)Κυριακή 1 Μαΐου: 
από 05:56 έως 17:33

Δευτέρα 2 Μαΐου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Τρίτη 3 Μαΐου: 
από 08:08 έως 20:04

Τετάρτη 4 Μαΐου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Πέμπτη 5 Μαΐου: 
από 07:17 έως 20:10

Παρασκευή 6 Μαΐου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Σάββατο 7 Μαΐου: 
από 05:10 έως 19:34


Κυριακή 8 Μαΐου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Δευτέρα 9 Μαΐου: 
από 07:15 έως 20:24

Τρίτη 10 Μαΐου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Τετάρτη 11 Μαΐου: 
από 10:34 έως αύριο

Πέμπτη 12 Μαΐου: 
από χθες έως 00:32

Παρασκευή 13 Μαΐου: 
από 20:02 έως αύριο

Σάββατο 14 Μαΐου: 
από χθες έως 08:52


Κυριακή 15 Μαΐου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Δευτέρα 16 Μαΐου: 
από 12:20 έως 20:33

Τρίτη 17 Μαΐου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Τετάρτη 18 Μαΐου: 
από 18:23 έως αύριο

Πέμπτη 19 Μαΐου: 
από χθες έως 09:30

Παρασκευή 20 Μαΐου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Σάββατο 21 Μαΐου: 
από 14:40 έως 21:48


Κυριακή 22 Μαΐου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Δευτέρα 23 Μαΐου: 
από 18:37 έως αύριο

Τρίτη 24 Μαΐου: 
από χθες έως 08:34

Τετάρτη 25 Μαΐου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Πέμπτη 26 Μαΐου: 
από 04:11 έως 17:27

Παρασκευή 27 Μαΐου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Σάββατο 28 Μαΐου: 
από 23:19 έως αύριο


Κυριακή 29 Μαΐου: 
από χθες έως 0:06

Δευτέρα 30 Μαΐου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

Τρίτη 31 Μαΐου: 
από 02:10 έως 04:09