1/4/16

Σελήνη Κενή Πορείας Απρίλιος 2016
Σελήνη Κενή Πορείας
Απρίλιος 2016 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. (Γενικότερα, όταν η Σελήνη δεν κάνει όψη ή όψεις με  Πλανήτη, βρίσκεται σε φάση κενή πορείας). Είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε (εφόσον δεν είναι επείγον): Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις. (Οτιδήποτε δηλαδή, θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα)*
                                                         *(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα) 1 Απριλίου
από 19:39 έως αύριο

Απριλίου: 
από χθες έως 04:37 3   Απριλίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

 4  Απριλίου
από 02:16 έως 08:46

 5  Απριλίου
από 13:33 έως αύριο

 6 Απριλίου
από χθες έως 09:46

 7  Απριλίου
από 17:56 έως αύριο

 Απριλίου
από χθες έως 09:10

 Απριλίου
από 12:49 έως αύριο10 Απριλίου
από χθες έως 08:59

11  Απριλίου
από 21:57 έως αύριο

 12  Απριλίου
από χθες έως 11:06

13 Απριλίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

14  Απριλίου
από 16:59 έως 16:53
 15  Απριλίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

16  Απριλίου
από 20:48 έως αύριο17  Απριλίου
από χθες έως 02:23

18  Απριλίου
από 15:29 έως αύριο

19  Απριλίου
από χτες έως 14:24

20  Απριλίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

21  Απριλίου
από 09:13 έως αύριο
 22  Απριλίου
από χθες έως 03:17

 23  Απριλίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π 24  Απριλίου
από 0:46 έως 15:46

 25  Απριλίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

 26  Απριλίου
από 18:51 έως αύριο

27  Μαρτίου
από χθες έως 02:54

 28  Απριλίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

29 Απριλίου:
από 10:07 έως 11:47

30 Απριλίου:
δεν έχουμε Σ.Κ/Π