20/4/16

Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας το 1891

Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας το 1891, κατά το χρόνο της παράδοσής της, αν όχι στην κυκλοφορία, τουλάχιστον στην πεζή διέλευση του κοινού. Φόντο οι Βορειοανατολικές κορυφές του Υμηττού, Κορακοβούνι και Μικρό Κορακοβούνι.
(((H Photo κοινοποιήθηκε απο τον,
 κ. Σπύρο Βαρδάκη στο group old photos of Greece)))