14/6/15

Σελήνη Κενή Πορείας Ιούνιος 2015

Σελήνη Κενή Πορείας
Ιούνιος 2015 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. (Γενικότερα, όταν η Σελήνη δεν κάνει όψη ή όψεις με  Πλανήτη, βρίσκεται σε φάση κενή πορείας). Είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε (εφόσον δεν είναι επείγον): Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις. (Οτιδήποτε δηλαδή, θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα)*.  01 Ιουνίου: από 14:01 έως 21:39

  02 Ιουνίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  03 Ιουνίου: από 08:59 έως αύριο
 04 Ιουνίου: από χθες έως 03:50
  05 Ιουνίου: από 13:54 έως αύριο
  06 Ιουνίου: από χθες έως 08:02
  07 Ιουνίου: από 17:30 έως αύριο

 08 Ιουνίου: από χθες έως 11:16
 09 Ιουνίου: από 21:08 έως αύριο
 10 Ιουνίου: από χθες έως 14:14
11 Ιουνίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 12 Ιουνίου: από 02:43 έως 17:16
13 Ιουνίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 14 Ιουνίου: από 01:06 έως 20:51

  15 Ιουνίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 16 Ιουνίου: από 17:05 έως αύριο
  17 Ιουνίου: από χθες έως 01:51
  18 Ιουνίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  19 Ιουνίου: από 08:52 έως 09:23
  20 Ιουνίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  21 Ιουνίου: από 19:09 έως 19:59

  22 Ιουνίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 23 Ιουνίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 24 Ιουνίου: από 08:12 έως 08:41
  25 Ιουνίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  26 Ιουνίου: από 02:22 έως 20:57
 27 Ιουνίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  28 Ιουνίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π

  29 Ιουνίου: από 04:50 έως 06:21
  30 Ιουνίου: από 21:18 έως αύριο


                                                         *(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)