29/1/14

Σελήνη Κενής Πορείας Φεβρουάριος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

Φεβρουάριος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)


01 Φεβρουαρίου: από χθες έως 05:45
02 Φεβρουαρίου από 18:34 έως αύριο

 03 Φεβρουαρίουαπό χθες έως 06:55
04 Φεβρουαρίου:δεν έχουμε Σ.Κ/Π
05 Φεβρουαρίου από 01:14 έως 11:46
06 Φεβρουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
07 
Φεβρουαρίουαπό 06:49 έως 20:44
08 Φεβρουαρίου:δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  09 Φεβρουαρίουαπό 23:08 έως αύριο

10 Φεβρουαρίου από χθες έως 08:33
11 Φεβρουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
12 Φεβρουαρίουαπό 12:51 έως 21:15
13 Φεβρουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
14 
Φεβρουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
15 Φεβρουαρίουαπό 05:13 έως 09:26
16 Φεβρουαρίουαπό  δεν έχουμε Σ.Κ/Π

17 Φεβρουαρίου από 07:04 έως 20:23
  18 Φεβρουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
19 Φεβρουαρίουαπό 23:52 έως αύριο
20 Φεβρουαρίου: από χθες έως 05:33
 21 Φεβρουαρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 22 Φεβρουαρίου: από 00:10 έως 12:12
23 Φεβρουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π


24 Φεβρουαρίουαπό 11:25 έως 15:50
  25 Φεβρουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
  26 Φεβρουαρίουαπό 12:51 έως 16:55
27 Φεβρουαρίου δεν έχουμε Σ.Κ/Π
28 
Φεβρουαρίουαπό 12:55 έως 16:03


Δείτε ακόμα: